Restaurering af Renaissancekalk

                                                 fra 1592

Forsiden     Smykker    Andet Kirkesølv  Værkstedet    Udstillinger

Renaissancekalken til venstre er fra1592 og  har igennem flere år trængt til en gennemgribende restaurering. Opgaven indebar også  lueforgyldning af hele kalken ud og indvendig. Som det kan ses er kalken skæv. Det er den bl.a blevet ved  mange års brug af indsats. Det store  mekaniske pres for at få anbragt indsats til brug ved gudstjeneste havde  trykket foden i stykker. Kalken havde mange revner og huller som skulle lukkes og loddes.  Der skulle  indsættes nye standkanter flere steder.

Kalken før restaurering.

Kalken efter restaurering.

For at kunne restaurere kalken skal man skille den i alle de dele den består af. På den måde kan hver del restaureres for sig. På denne kalk var der en hel del gamle tinlodninger som først skulle fjernes før genopretningen kunne påbegyndes. De gamle forstærkninger med  tinlodninger  ligger foran foden på billedet til højre.

Foden er meget defekt og slidt.
Som det ses på billedet til højre er der store huller i metallet. Disse huller var understøttet af små sølvlasker som var loddet på med tin. Disse er fjernet  og det store arbejde med at fjerne rester
af tin kan begynde. Alt tin skal fjernes da sølvlodninger bliver udført ved
700-800 gr. varme. 

Som det også kan ses på billedet til venstre er sølvet brudt itu flere steder. Det drejer sig nu om at få samlet alle de tynde og løse sølvflager i én lodning. Det hele bliver loddet bagfra over indsatte sølvlasker. Efter lodning er foden meget stabil igen. Standkanter bliver også forstærket flere steder og rettet så den er plan.
  

Nodus har  mange huller som skal      forstærkes og loddes.

Lige efter forgyldningsprocessen er guldet mat. Guldet er nu legeret ned i sølvoverfladen. Nodus skal herefter poleres med blodsten så overfladen bliver blank, smuk og stærk. 

Hele restaureringsplanen indebar også at den skadelige indsats blev kasseret. Men for at kunne omdele altervinen er der blevet monteret en nyfremstillet tud med en lille dækplade. Den er selvfølgeligt også lueforgyldt. Den ses her til venstre. Tuden bliver monteret på så den nemt kan fjernes igen uden at den har gjort skade på kalken. Det er en løsning som Nationalmuseet meget gerne ser brugt. Den færdige kalk ses til højre før tuden er blevet påmonteret.

Her ses det  påmonteret overblik
med hældetud. Tuden kan fjernes
igen og kalken har ikke taget skade
.

Dorthe og Ebbe Hjorth,  Guld-og sølvsmedie,  Ydbyvej 47,  Gettrup,  7760 Hurup Thy

 tlf. 9795-6121   hjorth-thy@c.dk

l